30 kérdés és válasz a tartásdíjról

Kedves Egyszülő!

Ezen az oldalon a tartásdíjjal kapcsolatos legfontosabb jogi kifejezéseket és jogszabályokat találod kérdezz-felelek formában összegyűjtve. Dr. Makó Klaudia ügyvéd állította össze ezt a nagyon hasznos listát, melyben reméljük, a legfontosabb kérdéseidre választ kapsz. 

Kattints arra a témakörre, amire kíváncsi vagy és máris látod a kérdéseket és a válaszokat. Amennyiben maradt olyan kérdésed a tartásdíjjal kapcsolatban, amire nem kaptál választ, kérdezd meg szakértőnktől!

 

Ha szeretnél további hasznos információkat kapni egyszülős témában, iratkozz fel hírlevelünkre!

Ha maradt még kérdésed, kérdezz Dr. Makó Klaudia ügyvédtől.

Szeretnél kapni egyszülős híreket? 

Kérd a hírlevelünket!

Gyermektartásdíj fogalma

Mit jelent a tartás?

 

A tartási kötelezettség azt jelenti (itt), hogy a kiskorú gyermek tartására mindkét szülő egyforma mértékben köteles. A tartás a gyermek szükségleteinek megfelelő anyagi és nem anyagi javak (pl. idő, felügyelet) biztosítását jelenti.

A gyermekkel együtt élő szülő a gyermeket természetben köteles tartani, a különélő pedig pénzben – elsősorban.

Mit jelent az, hogy természetbeni tartás?

A természetbeni tartásra a gyermekkel együtt élő szülő köteles. Azt jelenti, hogy ő nem pénzt ad oda a gyermekének, hanem a gyermek szükségleteit maga biztosítja. Azaz pl. lakást bérel (hitelt törleszt), ételt, ruhát vesz a gyermeknek, befizeti az iskolai költségeket, stb.

A bírói gyakorlat a természetbeni tartáshoz sorolja a gyermek felügyeletét is.

A volt párom szerintem nem arra költi a tartásdíjat, amire kellene. Műkörmöket, frizurát csináltat, drága ruhákba jár, a gyerek szerintem nem kap meg mindent, amit kellene. Mit tudok tenni, hogy tudom elszámoltatni?

A tartásdíj fizetésre kötelezett szülő nem jogosult elszámoltatni a másik szülőt, úgymond nincs köze hozzá, hogy mire költi a másik szülő a tartásdíjat. Amennyiben úgy véli, hogy a gyermek hiányt szenved, vagy veszélyeztetett, úgy az ennek megfelelő jogi eljárást tudja elindítani (feljelentés, gyermek elhelyezés megváltoztatása iránti per).

Gyermektartásdíj mértéke

Mivel kell igazolnom, hogy mennyibe kerül a gyermekem eltartása?

A törvény szerint a kiskorú gyermeknek a tartásra való rászorultságát vélelmezni kell, ez azt jelenti, hogy a bíróság nem kér semmilyen igazolást (pl. lakásbérleti szerződés, közmű számla, bankszámlakivonat, stb.) a tartásdíj perekben a gyermekkel kapcsolatos költségek igazolásához. Általában elegendő egy kimutatást csatolni a havi kiadásokról.

Kinek a jövedelmét nézi a bíróság a tartásdíj megállapítása során?

 

Mindkét szülő jövedelmi-vagyoni helyzetét megvizsgálja, sőt, ha a szülőnek új élettársi, vagy házastársi kapcsolata van, akkor az élettárs/házastárs jövedelem igazolását is bekérheti.

 

 

A jövedelem hány százalékát ítéli meg a bíróság tartásdíjként?

2013 óta új törvény van, ami kimondja, hogy nem százalékban, hanem konkrét összegben kell meghatározni a tartásdíjat.

Ettől függetlenül a bírói gyakorlat is a jövedelem százalékát veszi alapul és általában a jövedelem 15-25%-ában határozza meg a tartásdíjat.

A volt párom azt mondta a bíróságon, hogy nem dolgozik, aktív korúak ellátásában/segélyben részesül. Igaz, hogy ilyenkor nem kell tartásdíjat fizetnie?

Nem igaz, a bírói gyakorlat már az ilyen helyzetekre is kimunkált bizonyos alapelveket. Ha a kötelezett nem dolgozik, de életkora és egészségi állapota alapján egyébként lenne rá reális lehetősége, úgy köteles tartásdíjat fizetni, hiszen elvárható tőle, hogy a gyermeke eltartásához hozzájáruljon.

A volt párom minimálbérre van bejelentve a saját cégében, de jól tudom, hogy nem ennyit keres. Ilyenkor tényleg csak a minimálbér után vonnak le tőle tartásdíjat?

 

Nem, bizonyítani lehet, hogy mennyi a tényleges jövedelme a tartásra kötelezettnek. Amennyiben nem lehet bizonyítani, arra is van már példa, hogy a bíróság becsléssel állapítja meg a kötelezett jövedelmét. Azaz a kötelezett tényleges életszínvonalát vizsgálja meg, nem pedig a „papírokat”.

Egyébként a bíróság nem adóhatóság, tehát – általában – nem jár egyéb következménnyel a nem túl őszinte adóbevallások benyújtása.

 

 

Mit csináljak, ha már van bírósági „papír”, de nem akar fizetni?

Végrehajtást lehet indítani, illetve – hat hónapnyi elmaradás esetén – rendőrségi feljelentést is lehet tenni.

Gyermektartásdíj összegének módosítása

Még óvodás/bölcsis volt a gyerek, amikor a tartásdíjat megítélték, de azóta iskolás lett, minden jóval többe kerül. Ilyenkor kérhetem a tartásdíj felemelését?

 

Igen, a gyermek szükségleteire hivatkozással kérhető a tartásdíj összegének felemelése a bíróságtól.

 

 

A tartásdíjas ítélet óta a volt páromnak lényegesen jobb munkahelye lett és sokkal többet keres. Erre hivatkozással kérhetem a tartásdíj felemelését?

 

Nem. A tartásdíjnak nem a másik fél lehúzása a célja, vagy a vagyonfelhalmozás, hanem a gyermek tényleges szükségleteinek a fedezete. Amennyiben a gyermek tényleges szükségleteiben történik változás, úgy kérhető a tartásdíj emelése, de pusztán azon okból, hogy a kötelezett már jobban keres, nem. Természetesen ez alól kivétel az a helyzet, ha a tartásdíj összege épp azért lett alacsony, mert a kötelezettnek nem volt jövedelme, vagy minimális összegű és ezt vette alapul annak idején a bíróság.

Gyermektartásdíj behajthatósága

A volt párommal szóban egyeztünk meg a tartásdíjról, egy ideig fizette is, de pár hónapja nem. Mit tudok tenni, hogyan tudom behajtani?

Behajtani egyelőre sajnos nem tudod, előbb bírósági pert kell indítanod a tartásdíj kötelezettség megállapításához. A szóbeli megegyezést ugyanis nem lehet végrehajtani.

 

 

A volt párommal hivatásos mediátor előtt állapodtunk meg a tartásdíjban, erről papírt is kaptunk. Ha nem fizet, hogyan tudom behajtani?

 

Sajnos sehogyan. A mediátori megállapodás is csak akkor végrehajtható, ha a bíróság jóváhagyja, ezért először bírósági pert, vagy (amennyiben a bíróság előtt is hajlandó veled megállapodni a volt párod) bíróság előtti egyeztető eljárást (hivatalos neve: egyezségi kísérletre idézés) tudsz indítani.

A volt párommal ügyvéd előtt állapodtunk meg a tartásdíjban, erről papírt is kaptunk. Ha nem fizet, hogyan tudom behajtani?

Sajnos sehogyan. Az ügyvéd által ellenjegyzett megállapodás is csak akkor végrehajtható, ha a bíróság jóváhagyja, ezért először bírósági pert, vagy (amennyiben a bíróság előtt is hajlandó veled megállapodni a volt párod) bíróság előtti egyeztető eljárást (hivatalos neve: egyezségi kísérletre idézés) tudsz indítani.

 

 

A volt párommal közjegyző előtt állapodtunk meg a tartásdíjban, erről papírt is kaptunk. Ha nem fizet, hogyan tudom behajtani?

 

A tartásdíj letiltása, végrehajtása iránt végrehajtási lapot tudsz benyújtani az illetékes bírósághoz, a közjegyzői okirat erre feljogosít. Arra sajnos azonban a közjegyzői okirat sem jogosít fel, hogy rendőrségi feljelentést tegyél a fizetés elmulasztása miatt, erre továbbra is csak a bíróság ítélete, vagy végzése ad jogi alapot.

Mikor tudok feljelentést tenni, ha nem fizet tartásdíjat a volt párom?

Amennyiben a tartásdíjról bírósági papírod van (ítélet, vagy egyezséget jóváhagyó végzés) és a kötelezett legalább hat hónapnyi elmaradásban van a tartásdíjjal, akkor tehetsz feljelentést.

Fontos tudnod, hogy a hat hónapnak már nem kell egybefüggő hat hónapnak lennie, elég, ha összesen megvan a hat hónap elmaradás.

 

 

 

Gyermektartásdíj megelőlegezése

 

 

Mit jelent a tartásdíj megelőlegezése?

 

Azt jelenti, hogy amennyiben a tartásdíj fizetésére kötelezett nem tudja kifizetni a gyermektartásdíjat, az állam kifizeti (megelőlegezi) helyette.

 

 

Hol tudom intézni a tartásdíj állam általi megelőlegezését? Milyen papír kell hozzá?

 

A hozzád illetékes gyámhivatalnál tudod kérelmezni, a megfelelő nyomtatvány kitöltésével. Kell hozzá a tartásdíjról szóló bírósági papír (ítélet, vagy egyezséget jóváhagyó végzés) és egy, a végrehajtó által kiállított irat, ami igazolja, hogy a végrehajtás eredménytelen volt.

 

 

Az állam is kifizeti a teljes megítélt tartásdíjat, amikor megelőlegezi?

 

Sajnos nem. A megelőlegezett tartásdíj összege a mindenkori nyugdíjminimum 50%-át nem haladhatja meg, ez most jelenleg 14.000,- Ft.

 

 

Tényleg behajthatják később a gyerekemen a megelőlegezett tartásdíjat?

 

Nem, ez egy tévhit. A megelőlegezés azt jelenti, hogy az eredeti kötelezett helyett fizeti ki az állam és rajta fogják behajtani.

 

 

Gyermektartásdíj külföldről

 

A volt párom külföldön dolgozik, ilyenkor hogy tudja a bíróság figyelembe venni a külföldi jövedelmét?

 

A külföldi munkáltató által kiállított jövedelemigazolást veszi figyelembe. Ha a volt párod ilyet önként nem nyújt be, a bíróság megkeresheti az illetékes külföldi bíróságot és adóhatóságot és tőlük kér jogsegélyt, azaz a külföldi bíróság kéri be a munkáltatótól a jövedelemigazolást.

 

 

A volt párom külföldön él és ott is dolgozik, hogyan tudom rajta behajtani a tartásdíjat?

 

Az országok között többféle egyezmény van a külföldi tartásdíj ügyekkel kapcsolatban, így te is itt, Magyarországon, magyar bíróságon tudod megindítani a végrehajtási eljárást és ők fogják jogsegély útján megkeresni a külföldi végrehajtót, bíróságot a behajtás folytatása miatt.

 

Ehhez a témához kapcsolódva néhány hasznos linket is ajánlunk nektek:

Gyermektartásdíj élettársi kapcsolat megszűnése után

 

A párommal nem voltunk házasok, de van apasági nyilatkozatunk, ilyenkor is köteles tartásdíjat fizetni?

Igen. A tartásdíj a gyermek alapvető joga, a törvények tehát ebből a szempontból nem tesznek különbséget aszerint, hogy házasságból, vagy „csak” élettársi kapcsolatból született-e a gyermek.

Amennyiben az élettársad, volt élettársad tett apasági nyilatkozatot, úgy bíróságon, peres úton tudod őt kötelezni a tartásdíj fizetésére. Ugyanazokkal a feltételekkel, mintha a gyermeked házasságból született volna.

 

 

A gyermekem apja nem akar tartásdíjat fizetni és apasági elismerő nyilatkozat sincs – hogyan tudom elérni, hogy fizessen?

 

A tartásdíj kötelezettségnek az a feltétele, hogy a fizetésre kötelezett személye ismert legyen. Az apaság egy jogi tény, de ha az apa önként nem ismeri el, hogy ő a gyermeked apja, akkor az apaság megállapítása iránt is pert indíthatsz. Ennek a pernek mindenképp meg kell előznie a tartásdíjas pert.

Az apasági perben nyilatkozni kell, hogy mi alapján vélelmezed az illető apaságát. A perindításhoz – ha a gyermeketek kiskorú – kell a gyámhivatal előzetes hozzájárulása is.

 

Nagykorú gyermek tartása

 

 

Meddig jár a gyerektartás?

 

A gyermek nagykorúvá válásáig, utána pedig csak akkor, ha a tanulmányait nem szakítja meg – azaz a tanulói/hallgatói jogviszonya folyamatos. Ekkor a tanulmányok befejezéséig, de maximum 25 éves koráig jár a tartásdíj. Fontos szabály továbbá, hogy csak akkor kaphat tartásdíjat, ha nem minősül érdemtelennek, azaz pl. a tartásra kötelezett szülőjével rendszeresen tartja a kapcsolatot (kivéve, ha jó oka van rá, hogy miért nem tartja).

 

Ha a gyerekem nagykorú, de még középiskolában tanul, jár neki a gyerektartás?

 

Igen, ha a tanulói jogviszonya folyamatos – nem volt megszakítás – és nem érdemtelen a tartásra.

 

 

A gyermekem még főiskolára/egyetemre jár, ilyenkor meddig jár neki a gyerektartás?

 

A tanulmányok befejeztéig, de maximum 25 éves koráig.

 

 

Köteles vagyok iskolalátogatási igazolást küldeni a volt páromnak a nagykorú gyerekemről?

 

Igen, sőt maga az oktatási intézmény is köteles a szülő kérésére külön igazolni, hogy náluk tanul a gyermeked.